francèsanglèsespanyolcatalà

Un projecte
L’escola ed’i va començar com a projecte l’any 2000. L’escola està especialitzada en l’ensenyament dels següents idiomes : Anglès, Francès, Alemany, Espanyol i Català per a estrangers.

PLAÇA DEL CARME, 10 BANYOLES 17820 GIRONA SPAIN
www.edi-school.com
info@edi-school.com


TEL: 34 972 574 119


El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Qualitat del servei
formació

 

Oferir una formació professional i de qualitat és l’objectiu principal de l’escola, els grups són reduïts, donem especial importància a les activitats comunicatives. Es fan “observacions” de les classes per part del cap d’estudis i un test d’avaluació per tenir en compte l’opinió dels alumnes. Cada curs s’actualitza el material i els professors assisteixen a seminaris de reciclatge. Els pares de nens i adolescents reben tres informes anuals, un per trimestre, on els fem saber el temari treballat i el progrés del seu fill/a. Als alumnes de les empreses també els hi fem tres informes anuals que s’envien a l’empresa.

L'equip de professors
experiència professional
Tots els professors d’ed’i són titulats i tenen experiència professional. Hi ha professors nadius i no nadius dels idiomes que oferim classes. La distribució de classes es fa sempre tenint en compte les qualitats i aptituds del professor. Alguns estàn més especialitzats en nens i adolescents i d’altres en adults.

 
Els alumnes
Els alumnes es diferencien en nens, adolescents i adults. Els grups són reduïts (mínim 4 i màxim 8). És té en compte l’edat, el nivell d’anglès i la maduresa del nen per decidir el grup on anirà. Es fan proves de nivell per valorar el nivell de l’alumne i un seguiment, sobretot el primer mes o mes i mig per verificar que es trobin en el grup adequat i si cal suggerir un canvi (pujar o baixar de nivell).
 
PRESENTACIÓ ESCOLA IDIOMES EMPRESES CONTACTE
PLAÇA DEL CARME, 10 - BANYOLES 17820 GIRONA SPAIN
www.edi-school.com — info@edi-school.com