La nostra metodologia combina l’ús d’un llibre com a base del curs, aquest pot ser en format paper o en format digital, recursos de creació pròpia (audiovisuals, tallers de treballs manuals pels nens, conversa sobre temàtica actual…) i els recursos en línia que proporcionem a l’alumne.
Disposem d’un ventall d’opcions per l’auto aprenentatge: préstec de llibres adequats al nivell de l’alumne, pel·lícules que per a la seva comprensió disposen d’un material d’ajuda i tota la informació de recursos en línia que disposa l’escola.
Tot aquest material didàctic ens permet fer unes classes dinàmiques on l’alumne pot progressar a bon ritme. Les classes són comunicatives, s’utilitza l’idioma que s’està aprenent al llarg de tota la classe amb la idea de la immersió lingüística i es treballen totes les habilitats de la llengua i una introducció a la cultura i el país de l’idioma en qüestió.