L’escola ed’i us ofereix l’opció de fer classes particulars one-to-one o de dos alumnes. L’horari s’estableix de mutu acord i amb la freqüència que l’alumne sol·liciti. Es fa una valoració del nivell de l’alumne a través d’una prova d’entrada i es parla de les necessitats i objectius concrets de l’aprenentatge de l’idioma. Les classes tenen com a base un llibre de text que ens serveix de guia pel curs i que ens dóna accés a tot el material digital. L’alumne pot complementar les classes presencials treballant a casa amb el material digital i així donar més intensitat al curs adaptant-lo a la disponibilitat horària que un pugui tenir. No només utilitzem el llibre sinó que també les classes es complementen amb gran quantitat de materials dels quals l’escola ja disposa i recursos digitals que com a experimentats professors coneixem i anem renovant. Les classes particulars permeten a l’alumne tenir l’atenció del professor 100% i ser protagonistes també 100% del que s’està fent. L’expressió oral doncs és molt més intensa. Les classes han de tenir una regularitat setmanal al llarg del curs i el pagament es fa a través de quotes mensuals. Si hi ha alguna classe a recuperar de manera puntual, el professor i l’alumne es posen d’acord per fer-ho.