GRUPS D’ADULTS

Tots els nivells A1, A2.1 – A2.2B1.1 – B1.2B2.1 – B2.2C1.1 – C1.2 i C2
Els nostres grups d’adults es formen segons nivell. Aquest, el valorem a través d’una prova d’entrada o bé si heu fet un examen oficial recentment i podeu acreditar el nivell assolit. Tenim un llibre de text com a base del curs el qual ofereix accés digital per poder practicar a casa. Les classes són dinàmiques i molt comunicatives sempre però, tenint en compte totes les habilitats de la llengua: comprensió lectora i auditiva, producció escrita i oral. Els grups de l’escola són reduïts, entre 3 i 8 alumnes, això permet de participar i alhora fer equip i poder practicar amb la resta dels companys/-es, amb un bon feedback del professor. Normalment els nostres alumnes venen un cop per setmana, les sessions són d’1 h 30 min. també podem organitzar dues sessions per setmana o fer un curs més intensiu, només cal ser 3 alumnes mínim. Aquells alumnes interessats a preparar-se pels exàmens oficials reben tota la informació necessària i el suport de l’escola a través de les activitats que es fan a classe i amb la possibilitat d’intensificar la preparació de l’examen fent un “exam service“.