PREESCOLARS / KIDS

Els nostres grups de nens/nenes en edat preescolar són de màxim 6 alumnes (excepte en època Covid – màxim: 5). Amb aquests grups tenim un llibre de base adequat per la seva edat i basat en les imatges. El llibre ens serveix de guia per a tenir el temari a treballar tot el curs. Tanmateix les classes es complementen amb múltiples materials que ja tenim a l’escola. La metodologia que seguim es basa en l’establiment d’una rutina de treball, la combinació d’activitats com ara cançons, vídeos, treballs manuals, jocs a l’exterior, sortides, projectes en equip, jocs de taula, presentacions orals, i d’altres tasques juntament amb un treball més dirigit seguint les activitats que ofereix el material didàctic (llibre que tenim pel grup). La idea és que les classes siguin dinàmiques i comunicatives i que l’alumne es senti a gust i motivat. Els nostres alumnes venen normalment un dia a la setmana i la classe és de 1 h. També es poden organitzar dues sessions (d’1 h o 1 h. 30 min cadascuna) per setmana si hi ha un mínim de 3 alumnes. Dos cops al llarg del curs, els mesos de desembre i juny, les famílies reben un informe de l’escola on especifiquem el temari treballat i el progrés que ha realitzat l’alumne/-a. També hi valorem el funcionament del grup, la participació i l’actitud. Dos cops al llarg del curs, els mesos de desembre i juny, les famílies reben un informe de l’escola on especifiquem el temari treballat i el progrés que ha realitzat l’alumne/-a. També hi valorem el funcionament del grup, la participació i l’actitud.