NENS DE PRIMARIA / CHILDREN

Els nostres grups de nens són de mínim 3 màxim 8 alumnes. Utilitzem un llibre de base que ens ofereix una guia a seguir com a temari pel curs, tanmateix les classes es complementen amb múltiples materials que ja tenim a l’escola. La metodologia que seguim es basa en la combinació d’activitats com ara jocs de taula, cançons, vídeos, treballs manuals, jocs a l’exterior, sortides, projectes en equip, presentacions orals, etc., juntament amb el seguiment de les activitats del llibre i un treball més dirigit, fitxes, lectures, comprensions auditives etc. Les classes tenen com a objectiu ser dinàmiques i comunicatives i fer que l’alumne es senti a gust i motivat. Si els temes són interessants i el llenguatge és natural l’alumne aprèn el nou idioma adquirint-lo i incorporant-lo de manera espontània. Més endavant quan els alumnes ja tenen 10, 11 anys cal incorporar un aprenentatge de les estructures verbals a utilitzar per a fer servir l’idioma sent més conscient dels elements del llenguatge i com es combinen (tenint en compte que a l’escola els avaluen). Donem molta importància a crear una bona harmonia de treball en el grup i tenim molt en compte les habilitats d’aprenentatge de cada alumne, és a dir les múltiples intel·ligències que fan que cada persona tingui més facilitat per aprendre d’una manera o altra (musical, lògica-matemàtica, interpersonal, lingüística). Dos cops al llarg del curs, els mesos de desembre i juny, les famílies reben un informe de l’escola on especifiquem el temari treballat i el progrés que ha realitzat l’alumne/-a. També hi valorem el funcionament del grup, la participació i l’actitud.